توجه توجه

در صورت به فروش رسیدن اکانت شما پس از ثبت آگهی، تنها شماره معتبر برای انجام معامله 09056134319 می‌باشد.

به شماره‌های غیر از این اعتماد نفرمایید و مراقب کلاهبرداران اینترنتی باشید.

لطفا قیمت بازی را از مبلغ مورد نظر خود پایینتر حداقل 20% پایینتر درج نمایید؛ مشاهده شده بازیکنان به دلیل عدم آشنایی قیمت‌های بالاتر از حد واقعی درج نموده اند، لذا برای فروش آسان‌تر 20% پایینتر لحاظ نمایید.

رویال

 • لطفا فقط شماره شخصی خود و روشن وارد کنید، تا زمان فروش بتوانیم به شما دسترسی داشته باشیم.
 • مشخصات اکانت

 • ارسال عکس

 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, .
  لطفا تا آپلود شدن عکس اندکی صبور باشید.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, .
  لطفا تا آپلود شدن عکس اندکی صبور باشید.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, .
  لطفا تا آپلود شدن عکس اندکی صبور باشید.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, .
  لطفا تا آپلود شدن عکس اندکی صبور باشید.
 • بخش نهایی

 • به تومان وارد شود، مانند: 25000 تومان
 • 0 تومان
 • پس از کلیک بر روی دکمه ثبت اگهی صبور باشید تا عکس ها اپلود شوند.

برای درج آگهی تنها یکبار فشار دادن دکمه “ارسال جهت ثبت اگهیکفایت می‌کند و نیازی به چند بار پرکردن فرم نیست.